JediCut habvágóprogram használata Nyomtatás
Írta: Magi István   
2010. június 04. péntek, 14:17

A JediCut egy ingyenes (!) repülőmodell gépek habvágására szolgáló, 2D+2D (kúpolt) vezérlésre képes, CNC motorvezérlő program. Forródrótos habvágógépeket lehet vele működtetni bármilyen Windows alól.


(JediCut felülete)


(termékei...)

A következőkben bemutatom a program használatát viszonylag részletesen! A példában egy egyszerű géptörzs felet fogunk kivágni, melyet magunk rajzolunk meg valamilyen vektorgrafikus programmal (pl. Xara X, CorelDraw, stb.). Jelen leírás a JediCut V2.2.2-re érvényes, a későbbi változásokat nem követi!
A törzs eleje és vége eltérő méretű és alakú, így kúpos kiképzésű lesz.

 

 

A jelen leírás nem taglalja a program motor vezérlőre való ráhangolását, beállítását, ezt mindig a vezérlő gyártójának leírása alapján kell elvégezni (pl. www.hobbycnc.hu)!
Itt a használatát mutatom be.

Műveletek:

Rajzoljuk meg méretarányosan a törzs mindkét félprofilját.


(törzsfélprofilok Xara-ban megrajzolva)


(összeillesztet doboztörzs szemből nézve)

Az 1-es profil a gép eleje felé áll, a 2-es a függőleges vezérsíknál található. Összetettebb géptörzseket szekciókra bontva rajzoljuk/vágjuk ki!


 

Olyan grafikai programot kell használnunk, ami képes a profilt DXF (R11) formátumba menteni. Corel Xara esetén CMX exporttal lehet a CorelDraw-ba importáltatni, majd azzal R11-es DXF-be exportáltatni.


(profilok egyenkénti DXF exportálása)

Géptörzs esetén a fenti ábrának megfelelően forgassuk be a profilokat. A profilok fix síkja a felső él. Itt lesz később a két fél egymáshoz ragasztva.


(CorelDraw DXF R11 export)

A következő fontos lépéshez le kell tölteni és használni kell a Profscan nevű remek DXF -> DAT konvertáló programot (free)!

Profscan.zip

A programot nem kell telepíteni, csak egy sima exe file van benne. Csomagoljuk ki egy mappába és indítsuk el!


(Profscan DAT konvertáló, szerkesztő program)

A programban a DXF ikonra kattintva töltsük be az egyik törzs profilt. A floppy ikonra kattintva mentsük le DAT kiterjesztéssel. Ezt tegyük meg a másik törzs profiljával is. A programot érdemes majd áttanulmányozni, mert remek DAT szerkesztésre is használható és egyéb file formátumokat is képes importálni!

Ezek után már csak a JediCut-ot kell használni.


(JediCut szárnyvágási ablaka)

Mivel az újabb JediCut-takból kiszedte Jerome a törzsvágási ablakot (mivel teljesen feleslegessé vált), a szárny vágásival kell dolgoznunk. Az eljárás szinte ugyan az, mint ha szárnyat vágnánk.
A szárnytő lesz a törzs elülső vége, a szárnyvég lesz a farok rész. Mindkét mezőbe be kell töltetni a hozzátartozó törzs profilt.


(a szaggatott vonal a profil húrja)


(méretek megadása)

Piros = a bordák vízszintes szélessége mm-ben. Itt kell megadni a törzs-fél végleges szélességét!

Zöld = a megjelenítés "nagyítása" (profil ablak).

Kék = ezeket itt kapcsoljuk be, hogy később dolgozni tudjunk velük!


(hosszanti és eltolási méretek)

Hozzuk elő a vágóvarázslót! Itt számos igen fontos adatot meg kell adnunk.

1 = a géptörzs hosszanti mérete (szekciók esetén a vágandó szekció hossza), egyben a berakott habtömb mérete is.

2 = a habtömb elhelyezése az X1 tengelyhez képest.*** A 2-es gombbal automatikusan középre helyeződik.

3 = a törzs vég (farok) hátracsúsztatása. Ezzel tudjuk a farok részt középre tolni az orrhoz képest! A példában az orrész 40mm magas, a farok rész 20mm magas, ha azt akarjuk hogy pont középen legyenek egymáshoz képest az elcsúsztatás 10mm [(40-20)/2].

***Nagyon fontos a pontos habtömb és tengelyek beállítása! A gép méreteit (X1 és X2 távolságát) a program Setup-jában kell megadni. Mivel a program a tengelyek mozgását számolja ki és vezérli, nekünk meg a kisebb tömb két szélére vetített alakzat méretei kellenek, ezért a végső tengelymozgatásoknál trigonometriás függvényekkel kell ezeket kikompenzálni!
A gyakorlatban először a habtömböt kell a törzs végső hosszméretére vágni (akár a JediCut daraboló funkciójával) és utána kell elhelyezni és a méreteket megadni a programnak!


(vágási ciklusok és pontok megadása)

A következő lépés a legösszetettebb és talán a legtöbb figyelmet kívánó beállítás. Hozzuk elő a Vágási Ciklus Kezelőt!

Mit ahogyan a fenti ábrán látható, a program nem mindig találja ki helyesen a be és kilépési pontokat. Ezeket nekünk kell kézzel helyretenni.

Először értsük meg a JediCut vágási ciklusát (az alapértelmezett vágási eljárási menetet)!

- induló pozícióból belépési szintre emeli a vágószálat,
- vár a szál felmelegedésére (2s),
- belép a habtömbbe (már ez innét vágás),
- kivágja a programozott alsóívet,
- elhagyja az ívet vízszintesen,
- függőlegesen kilép a habból (felfelé),
. vízszintesen visszajön a belépő kezdősíkba (már a habtömbön kívül, gyorsjáratban),
- újra felveszi a belépőmagasságot,
- ismét vízszintesen belép a habba (vágás indulása),
- kivágja a felső ívet,
- ismét elhagyja az ívet vízszintesen,
- újra kilép a habból függőlegesen,
- vissza jön a kezdősíkba (vízszintesen).

A két piros négyzet jelenti a be (1-es) és ki (2-es) lépéseket az alakzatba, -ból. Ezeket egérrel megfogva az alakzat vonalán mozgatni lehet (sarkok és ívekre ugorva)!
A jobboldali lista mutatja a vágási ciklusokat. Az egyes pontokra kattintva az ábrán látható a cikluspont grafikusan is!


(átrendezendő be és kilépési pontok)


(művelet azonosítás)

Valami oknál fogva a belépési magasságot és az áttérési magasságot nem itt, hanem a főképernyőn kell megadni.


(be és kilépési magasságok megadása)

Mivel fent kezdjük a vágást, a belépési magasságnak magasabbnak kell lennie a teljes profil mélységétől, különben a szál alul fel fog akadni az asztalban! A kilépési magasságnak magasabbnak kell lennie a habtömb magasságától, mert itt már nem vág, hanem gyorsjáratban fog visszafelé jönni! Számoljuk ki és adjuk meg a helyes értékeket.


(belépési pont helyére tolása)

Értelmezve a ciklust, a be és kilépési pontokat ki kell tolni az alakzat legszélére! Fent már látszik, hogy a belépés a helyére került.


(kilépés helyére tolása kézzel)

Rakjuk helyére a kilépési pontot is, így a ciklus már helyes!

Minden változtatás végén nyomjunk egy Alkalmaz gombot, hogy lássuk is az eredményt!


(másik oldal ellenőrzése és javítása)

Fent válthatjuk a két vég közötti nézetet. Ellenőrizzük mindkét oldal helyességét!

Fontos, hogy vágási ciklusban először az ívhátat vágassuk és csak utána az ívtetőt, mert különben a leeső habforma ráesik a vágószálra és sérülést fog szenvedni!!! Ellenőrizzük, hogy a program mit nevez "ívtetőnek" és "ívhátnak"! A felirat nem biztos, hogy hűen követi a grafikus megjelenítést (a grafikának higgyünk)!!! Ha nem stimmel, a nyilakkal átrendezhetjük!


(kulcspontok megjelenítése)

A következő fontos teendőnk az egyidejűség meghatározása!
Mivel eltérő utat (és így eltérő sebességgel) járja be a két oldalt (X1 és X2 síkok), meg kell határozni, hogy mely pontokat mikor érintsen a tengely! Ezeket mindkét oldalra lehelyezett, és azonos számú kulcspontokkal definiáljuk.  Mindkét oldalt a kulcspontokat a CNC egyszerre fogja érinteni.
A fenti ábrának megfelelően kapcsoljuk be a kulcspont helyek megjelenítését (csak a lehetséges helyeit)!


(kulcspont lehelyezése)

Egyesével rakhatjuk és törölhetjük a köztes kulcspontokat. A kulcspontok sorrendjét átfedéssel ellenőrizhetjük.


(kulcspont sorrend)


(főbb pontok kulccsal jelölése)

Jelöljük meg a főbb pontokat amik fontosak számunkra!


(ellenoldal összerendelése)

Ugyan ezt tegyük meg az ellenoldalon is! A példában látható, hogy a farok részen az 1-2 szakasz szinte teljesen hiányzik, így adható meg, hogy a 2-3 ív egyszerre legyen vágva a törzsön belül (nincs csavarodás).


(vágási előnézet)

A Vágási előnézettben nézhetjük meg, hogy egyáltalán benne vagyunk e a habtömbbe?! A megjelenítés (2. motor) néha hibás, nem kell túl komolyan venni...


 

Ha szeretnénk fenyőlécet (merevítést) is beépíteni a törzs belsejébe, megtehetjük a bordakezelő segítségével.


(merevítések betervezése)

Négyszög és kör keresztmetszetű bordákat vághatunk az alsó és felső ívhátakba.
A méretek és pozíció megadása után OK és lássuk mi, hova került!


(belső oldalmerevítés helyei)

Természetesen ha a vágási ciklus logikája nem tetszik (mert talán lassú), át is variálhatjuk az egészet!


(optimalizált törzsvágási ciklus)

A felesleget kiszedve, gyorsabb a munkamenet...

Letöltések:

JediCut V2.2.2

Javított Magyarosítás

Szárnyprofil gyűjtemény (DAT)

Ez a MAJA3 is ezzel a programmal készült: